Số ký hiệu : 127/2018/NĐ-CP

Trích yếu : Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Nghị định

Ngày Xuất bản : 21/09/2018