Số ký hiệu : 2621/QĐ-UBND

Trích yếu : Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 72 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018 (đợt 2 năm 2018)

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 25/12/2018