Số ký hiệu : 06/CT-UBND

Trích yếu : triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực : Phòng TCCB

Loại văn bản : Chỉ thị

Ngày Xuất bản : 15/11/2018