Số ký hiệu : 1785/SGDĐT-GDTX

Trích yếu : Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Lĩnh vực : Phòng GDTX-CN

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 19/09/2017