Số ký hiệu : 704/QĐ-BGDĐT

Trích yếu : Quyết định việc ban hành Thể lệ Cuộc thi " Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 07/03/2018