Số ký hiệu : 2853/QĐ-UBND

Trích yếu : Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng, phiên bản 1.0

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 29/12/2017