Số ký hiệu : 31/SNV-SGDĐT

Trích yếu : Hướng dẫn báo cáo nhu cầu thi nâng ngạch viên chức hành chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp và kế hoạch bồi dưỡng CDNN giáo viên

Lĩnh vực : Phòng TCCB

Loại văn bản : Hướng dẫn

Ngày Xuất bản : 08/01/2018