Số ký hiệu : 501/STTTT-BCVT

Trích yếu : Thông tin, tuyên truyền về triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg trên hệ thống thông tin cơ sở

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 10/07/2018