Số ký hiệu : 149/2018/NĐ-CP

Trích yếu : quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Lĩnh vực : Phòng TCCB

Loại văn bản : Nghị định

Ngày Xuất bản : 15/11/2018