Số ký hiệu : 3139/QĐ - BGDĐT

Trích yếu : V/v Tặng Cờ thi đua

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 27/08/2018