Số ký hiệu : 476/TB-BGDĐT

Trích yếu : Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tại buổi làm việc về triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 29/06/2018