Số ký hiệu : 6388/KH-UBND

Trích yếu : Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực : Phòng TCCB

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 25/09/2017