Số ký hiệu : 783/QĐ-SGDĐT

Trích yếu : về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019

Lĩnh vực : Thanh tra Sở

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 19/09/2018