Số ký hiệu : 859/QĐSGDĐT

Trích yếu : Quyết định ban hành Thể lệ và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp"

Lĩnh vực : Phòng Pháp chế - CT HSSV

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 18/10/2018