Số ký hiệu : 95/KH-BGDĐ

Trích yếu : Kế hoạch Tổ chức cuộc thi " tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 07/03/2018