[Đăng ngày 26/03/2017]
Kĩ năng sống là một thành phần quan trọng trong nhân cách con người trong xã hội hiện đại. Muốn thành công và sống có chất lượng trong xã hội hiện đại, con người phải có kĩ năng sống. Kĩ năng sống vừa mang tính xã hội vừa mang tính cá nhân. Giáo dục kĩ năng sống trở thành mục tiêu và là một nhiệm vụ trong giáo dục nhân cách toàn diện.
[Đăng ngày 27/02/2017]
Nói đến trường học là chúng ta nói đến thư viện, nhưng thư viện ở đây không chỉ hiểu đơn thuần là “kho sách”, là nơi “chứa sách” mà chúng ta phải hiểu “Thư viện” ở góc độ khác với ngữ nghĩa sống động hơn, linh hoạt hơn: Thư viện là một tế bào sống, một thực thể sống của “cơ thể” nhà trường.
[Đăng ngày 13/02/2017]
Đề tài nghiên cứu “ứng dụng CNTT trong giảng dạy phần lý thuyết nội dung binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC” cho học sinh khối 11, Trường THPT Trần Phú – Đà Lạt
[Đăng ngày 13/02/2017]
Giải pháp hữu ích: Ứng dụng dạy học chương trình hóa trong bài “Công thức lượng giác” ở chương trình Đại số lớp 10 THPT
[Đăng ngày 13/02/2017]
Đề tài “Quản lí hoạt động chuyên môn qua trang diễn đàn trên mạng” với mong muốn cùng với toàn ngành giáo dục tỉnh nhà thúc đẩy tiến trình đổi mới giáo dục nói chung, nâng cao hoạt động quản lí chuyên môn nói riêng theo hướng hội nhập, hiện đại. 
[Đăng ngày 13/02/2017]

Qua khảo sát kết quả công tác thi đua, khen thưởng của trường trong hai năm học 2013-2014 và 2014-2015, tỉ lệ chiến sĩ thi đua cơ sở khá cao so với yêu cầu thực tế. Với trách nhiệm làm công tác quản lý tại trường THPT Trần Phú từ năm học 2015-2016, với giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường THPT chúng tôi mạnh dạn thực hiện cải tiến việc đánh giá thi đua trong nhà trường để thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của trường ngày càng đi lên.

1
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên