[Đăng ngày 02/02/2015]

Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ
1 Phạm Hữu Luận Trưởng Phòng 0904125707
2 Hà Đỗ Thái Phó Trưởng phòng 0982007252
3 Trần Đức Hân Chuyên viên 0986467648


[Đăng ngày 14/07/2014]
Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Nguyễn Vĩnh Hiến Trưởng phòng 0917128687
2 Lê Quý Dực Phó Trưởng phòng 0918438098
3 Nguyễn Thành Phi Chuyên viên 0913667118
4 Lê Văn Minh Chuyên viên 0974683132
5 Nguyễn Thị Trang Chuyên viên 0982024401
6 Huỳnh Quốc Khánh Chuyên viên 0633507977
7 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên 0984566338
8 Lê Thị Phương Thảo Chuyên viên 0984148013

[Đăng ngày 30/06/2014]
Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Trung học
 1 Nguyễn Quốc Túy    Trưởng phòng  0988624320
2 Trần Hải Phó Trưởng phòng 0989624320
3 Nguyễn Thị Kim Âu Chuyên viên 0907964714
4 Phạm Quốc Dũng Chuyên viên 0918810358
5 Bùi Anh Xuân Chuyên viên 0975177658
6 Lâm Mã Quốc Dũng Chuyên viên 0979878753
7
8
Phạm Thị Thu Hiền
Phan Sỹ Đức
Chuyên viên 
Chuyên viên
0919419806 
0985988308

[Đăng ngày 31/03/2014]
Danh sách cán bộ Phòng PHÁP CHẾ - CÔNG TÁC HSSV
1 Trần Quang Hữu Trưởng Phòng         0918675885
 Trần Thị Kim Ngân  Phó Trưởng phòng  0915354445
2 Chế Văn Dũng Chuyên viên            01692900829

[Đăng ngày 24/02/2010]
Danh sách cán bộ Thanh tra Sở

 1.  Lê Thái Loan - Chánh Thanh tra - 0633500507 
 2. Lê Tấn Hùng  - Phó Chánh TTr - 0912015280 
 3. Nguyễn Thiện - Thanh tra viên - 0918675178 5 
 4. Lê Thị Hồng Vũ - Thanh tra viên - 
[Đăng ngày 24/02/2010]
Danh sách cán bộ Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng
1 Lê Văn Lai Trưởng phòng 0983662057
2 Nguyễn Tấn Hiệp Phó Trưởng phòng 0918220590
3 Nguyễn An Quốc Chuyên viên 01683233353
4 Nguyễn Như Quỳnh Chuyên viên 0982853710
[Đăng ngày 24/02/2010]
Danh sách cán bộ, nhân viên Văn phòng Sở
1 Đặng Trọng Giang Chánh Văn Phòng 0945242255
2 Hồ Hoàng Thanh Vân Phó Chánh VP 0938995268
3 Nguyễn Song Hồ  Phó Chánh VP 0633708595
4 Nguyễn Thị Thanh Mai  Chuyên viên 0986545427
5 Phan Thị Kim Dung Văn Thư 0633607855
6 Nguyễn Thị Yên Thủ Quỹ 0975255280
7 Nguyễn Thị Tường Vy Kế Toán 0916937725
8
Phan Thành Đạt
Chuyên viên 0945839945
9 Đinh Thị Bình  Nhân viên 0633701939
10 Đại Đức Sinh Nhân viên 0909237929
11 Vũ Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 0989374545

[Đăng ngày 23/02/2010]
Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Mầm non1 Nguyễn Thị Hồng Diễm Trưởng phòng 0988936309
2 Đặng Phương Thảo Chuyên viên 0933051012
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0919075631

Email: phonggdmn.lamdong@moet.edu.vnsdfdsfdsfsdefdsfdsfdsfdgsdsffdsfdsf

Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Mầm non
1 Nguyễn Thị Hồng Diễm Trưởng phòng 0988936309
2 Đặng Phương Thảo Chuyên viên 0933051012
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0919075631
Email: phonggdmn.lamdong@moet.edu.vnộ Phòng Giáo dục Mầm non

1 Nguyễn Thị Hồng Diễm Trưởng phòng 0988936309
2 Đặng Phương Thảo Chuyên viên 0933051012
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0919075631

Email: phonggdmn.lamdong@moet.edu.vn
Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Mầm non
1 Nguyễn Thị Hồng Diễm Trưởng phòng 0988936309
2 Đặng Phương Thảo Chuyên viên 0933051012
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0919075631

Email: phonggdmn.lamdong@moet.edu.vn
Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Mầm non
1 Nguyễn Thị Hồng Diễm Trưởng phòng 0988936309
2 Đặng Phương Thảo Chuyên viên 0933051012
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0919075631

Email: phonggdmn.lamdong@moet.edu.vn
[Đăng ngày 23/02/2010]
Danh sách cán bộ Phòng GDCN - GDTX
1 Hà Văn Thanh
Trưởng phòng 0983679907
2       Nguyễn Thanh Thu Thủy
Chuyên viên
0985.051.265
[Đăng ngày 23/02/2010]
Danh sách cán bộ, chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học 
Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng 0633916303
Nguyễn Chí Dũng Phó Trưởng phòng     01225533092
Phạm Đặng Mai Linh Chuyên viên                0917.405.179
Email: phonggdth.solamdong@moet.edu.vn
12
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên