[Đăng ngày 28/12/2010]

Theo Quy định số 95-QĐ/TW ngày 3-3-2004 của Ban Bí thư, đảng bộ và chi bộ cơ sở xã có chức năng, nhiệm vụ sau:

1
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên