[Đăng ngày 13/02/2018]
Thực hiện Kế hoạch số 828/KH-BGDĐT ngày 31/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào và Công văn số 5260/BGDĐT-GDTrH ngày 08/11/2017 về việc tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2018, khu vực phía Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thông báo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi cụ thể như sau:

[Đăng ngày 02/02/2018]
Sở GDĐT Lâm Đồng gửi kèm đến các đơn vị, các nhân tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật một số Thông tư, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo  tại file đính kèm dưới đây
1
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên