[Đăng ngày 15/05/2017]
Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (5 bài thi, 14 môn thi).
1. Bài thi Toán học:  1 De_tham_khao_Toanhoc_K17.pdf
2. Bài thi Ngữ văn: 2 De_tham_khao_Nguvan_K17.pdf
3. Bài thi Ngoại ngữ: 
   - Môn thi thành phần Tiếng Anh: 3 De_tham_khao_NN_TiengAnh_K17.pdf
   - Môn thi thành phần Tiếng Đức: 4 De_tham_khao_NN_TiengDuc_K17.pdf
  - Môn thi thành phần Tiếng Nga: 5 De_tham_khao_NN_TiengNga_K17.pdf
  - Môn thi thành phần Tiếng Nhật: 6 De_tham_khao_NN_TiengNhat_K17.pdf
  - Môn thi thành phần Tiếng Pháp: 7 De_tham_khao_NN_TiengPhap_K17.pdf
  - Môn thi thành phần Tiếng Trung: 8 De_tham_khao_NN_TiengTrung_K17.pdf
4. Bài thi Khoa học tự nhiên:
  - Môn thi thành phần Vật lý: 9 De_tham_khao_KHTN_Vatli_K17.pdf
  - Môn thi thành phần Hóa học: 10 De_tham_khao_KHTN_Hoahoc_K17.pdf
  - Môn thi thành phần Sinh học: 11 De_tham_khao_KHTN_Sinhhoc_K17.pdf
5. Bài thi Khoa học xã hội
  - Môn thi thành phần Lịch sử: 12 De_tham_khao_KHXH_Lichsu_K17.pdf
  - Môn thi thành phần Địa lý: 13 De_tham_khao_KHXH_Diali_K17.pdf
  - Môn thi thành phần Giáo dục công dân: 14 De_tham_khao_KHXH_GDCD_K17.pdf

Nguồn: http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/download.aspx?ItemID=4705CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên