[Đăng ngày 10/02/2017]
Kính gửi: Các trường, đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; 
Thực hiện Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 4163/UBND-VX ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017;
Thực hiện Quyết định số 4633/SGDĐT-VP ngày 30/12/2016 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và lần thứ 14, năm 2017 (sau đây gọi tắt là Hội đồng Sở GDĐT) và Quyết định số 4634/SGDĐT-VP ngày 30/12/2016 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc của Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng;
Qua thẩm định hồ sơ, có 02 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ điều kiện và tiêu chuẩn được đưa vào danh sách thăm dò dư luận gồm có:
1. Bà Nguyễn Thị Bảo Thúy, Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc;
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt.
Hội đồng Sở GDĐT tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với 02 nhà giáo có tên trong danh sách trên.
Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 10/02/2017 đến ngày 21/02/2017.
Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị biết để đóng góp ý kiến (theo mẫu gửi kèm), gửi về Hội đồng Sở GDĐT (qua Email Văn phòng Sở: vanphong.solamdong@moet.edu.vn) trước 14h00 ngày 22/02/2017.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc và gửi văn bản tổng hợp ý kiến về Sở GDĐT theo đúng thời gian quy định./.
Văn bản kèm theo tải tại đây: cong van - bao cao.zip
Văn phòng Sở GDĐTCÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên