[Đăng ngày 05/02/2015]
Các tài liệu chia sẻ về phương pháp giảng dạy môn Tin học:
- Dạy học tinh chế bài toán  và thuật toán nhằm phát triển tư duy cho học sinh lớp 10. Tải về tại đây
- Dạy học xâu kí tự trong ngôn ngữ lập trình Pascal theo tinh thần phát hiện và giải quyết vấn đề. Tải về tại đây
- Vận dụng kết hợp các phương pháp dạy học tích cực với phương pháp dạy học thực hành 6 bước vào dạy học thực hành Tin học lớp 12. Tải về tại đây

- Nghiên cứu, ứng dụng PPDH chương trình hóa nhằm phát huy tính tích cực của HS khi dạy chương Kiểu dữ liệu có cấu trúc. Tải về tại đây
- Vận dụng phương pháp dạy học phân hóa vào dạy chiến thuật thiết kế thuật toán cho học sinh giỏi.  Tải về tại đây
- Vận dụng kiểm tra đánh giá theo năng lực PISA vào môn Tin học lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực. Tải về tại đây

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên