[Đăng ngày 23/05/2017]
Theo Quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT Lâm Đồng có 30 đề tài đoạt giải/tổng số 35 đề tài tham gia Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 – 2017 (đạt tỉ lệ 83,3%), trong đó có 02 giải Nhất, 08 giải Nhì, 08 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Tăng 13 giải so với năm học 2015 - 2016 (01 giải Nhất, 06 giải Nhì, 06 giải Khuyến khích). Hai đề tài đoạt giải Nhất: “Biện pháp giúp tăng cường trí nhớ trong mùa thi” của nhóm tác giả Hoàng Võ Bích Trâm, Đặng Duy Phương Đoan – Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân; “Đừng bao giờ thử! Hãy nói không với thuốc lá trong học đường” của nhóm tác giả Phạm Duy Khôi, Nguyễn Thị Thanh Bình – Học sinh Trường THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương.
Cuộc thi năm nay đã thu hút nhiều học sinh trung học tham gia, đặc biệt có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số tham gia và đoạt giải: Trường THCS Phước Lộc, huyện Đạ Huoai; Trường THPT Lộc Thành, Trường THPT Lê Hồng Phong…, nhiều trường ở vùng có điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa tham gia tích cực, có chất lượng: Trường THCS Phước Cát 1, huyện Cát Tiên; Trường THCS Hòa Lạc, huyện Lâm Hà.
Kết quả Cuộc thi khẳng định từ việc dạy học tích hợp của giáo viên, học sinh đã biết vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và đã thực hiện tốt việc vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; thể hiện khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh; thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành" nhằm thực hiện tốt việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục, góp phần thực hiện sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của tỉnh Lâm Đồng theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Phòng GD Trung học

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên