[Đăng ngày 02/08/2017]
Ngày 01/8/2017, tại Hội trường cơ quan, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức họp bàn giao 7 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS về UBND các huyện quản lý. Tham dự có đại diện các Sở Nội vụ, Sở Tài chính, lãnh đạo UBND các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và huyện Bảo Lâm. Bà Đàm Thị Kinh – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì họp bàn giao. Cùng dự có lãnh đạo Công đoàn Ngành, các phòng chức năng Sở GDĐT, Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS trong tỉnh.

Bà Đàm Thị Kinh – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì họp bàn giao

7 trường phổ thông DTNT cấp THCS được Sở GDĐT bàn giao về UBND các huyện quản lý gồm các Trường phổ thông DTNT Lạc Dương, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và Trường phổ thông DTNT Bảo Lâm.

Ông Phạm Hữu Luận – Trưởng phòng TCCB, Sở GDĐT thông qua dự thảo biên bản bàn giao

Công tác bàn giao và tiếp nhận các trường nêu trên được triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015  của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng. 


Các đại biểu tham dự họp bàn giao

Như vậy, từ năm học 2017- 2018, trong khối trường phổ thông DTNT, còn 2 trường có cấp trung học phổ thông là Trường Trung học phổ thông DTNT tỉnh  và Trường THCS-THPT DTNT liên huyện phía Nam là đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
                                                                Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên