[Đăng ngày 24/05/2018]
Trong những ngày tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ về ngày 19-5, ngày sinh nhật Bác kính yêu - ngày kỷ niệm thiêng liêng, trọng đại, có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta đang hướng về Bác với tất cả tấm lòng thành kính và càng thấm thía, biết ơn công lao trời biển của Bác. Cuộc đời, sự nghiệp - tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Trong cảm xúc đặc biệt đó và tại buổi tọa đàm hôm nay do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) được trình bày báo cáo tham luận với chủ đề “Học tập phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dạy và học trung học phổ thông”. Bài tham luận sẽ là một bông hoa nhỏ cùng góp chung vào vườn hoa tươi thắm nhất của chúng ta hôm nay kính dâng lên Bác kính yêu. Vậy việc triển khai học tập, làm theo và đưa vào giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học có ý nghĩa và mục đích như thế nào? Ngành GDĐT Lâm Đồng chỉ đạo các trường trung học phổ thông (THPT) triển khai thực hiện việc giảng dạy học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh theo những nội dung nào và triển khai ra sao? Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là gì? Đây chính là các nội dung chủ yếu của báo cáo tham luận. 


Ông Vũ Kim Sinh – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Hội thi

Trước hết là ý nghĩa và mục đích triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII trong ngành Giáo dục 
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII (sau đây viết tắt là Chỉ thị 05) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày  08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị 27) trong ngành Giáo dục có vị trí và ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm nâng cao và tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD), người học; tạo sự thống nhất ý chí và hành động cụ thể, việc làm thiết thực, đem lại hiệu quả thực tế gắn với việc thực hiện thắng lợi đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI và nhiệm vụ chính trị của ngành. 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chính là giải pháp hữu hiệu để đánh giá, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đồng thời giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc, ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp-kỷ cương dạy và học, thực hiện quy chế chuyên môn, nâng cao ý thức tự giác học tập, tinh thần đoàn kết trong đội ngũ của ngành và học sinh, sinh viên (HSSV) đáp ứng tốt những yêu cầu nhiệm vụ của ngành giao phó.
Các trường THPT triển khai học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc, rất thiết thực, đặc biệt là đối với đội ngũ nhà giáo, CBQLGD để góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, xây dựng đội ngũ của ngành Giáo dục Lâm Đồng “vừa hồng, vừa chuyên”.
Với ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích nêu trên, Bộ GDĐT, Sở GDĐT yêu cầu các cơ quan QLGD, các cơ sở giáo dục, tất cả nhà giáo, CBQLGD, người lao động, HSSV trong ngành Giáo dục phải nghiêm túc học tập và làm theo, phải xây dựng kế hoạch và triển khai tại đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, bằng nhiều hình thức về các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung vào đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực sự lắng nghe, tôn trọng, sẵn sàng đối thoại giữa cán bộ, nhà giáo với người học; chống bệnh thành tích, hình thức trong giáo dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt, của người đứng đầu đối với nhà giáo, công chức, viên chức, người lao động và HSSV; quyết liệt và dứt điểm trong xử lý công việc; nói đi đôi với làm; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng đơn vị, lấy phục vụ người học là mục tiêu quan trọng nhất.
Thứ hai là Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo, triển khai Chỉ thị 05 trong ngành và các trường THPT triển khai thực hiện việc giảng dạy học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh. 
Tính đến tháng 1/2018, cấp THPT có 58 trường trực thuộc Sở GDĐT (02 trường phổ thông dân tộc nội trú), 43.268 HS; có 15 trường đạt chuẩn quốc gia; 58/58 trường (tỷ lệ 100%) có Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, Thành ủy. Cấp trung học cơ sở (THCS) có 159 trường trực thuộc Phòng GDĐT các huyện, thành phố, 81.579 HS; có 62 trường đạt chuẩn quốc gia. 
Việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị và xây dựng kế hoạch, triển khai giảng dạy của các trường THPT theo Chỉ thị 05. Tất cả nhà giáo, CBQLGD, nhân viên trong ngành được quán triệt, học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05, Chỉ thị 27, Kế hoạch số 03-KH/TW, Kế hoạch số 12-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 69-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT, Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT của Bộ GDĐT, các kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đợt sinh hoạt chuyên đề hàng năm. Qua đó, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh. 
Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Sở GDĐT đã ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện trong toàn ngành trong đó yêu cầu các trường THPT trong tỉnh triển khai giảng dạy các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chính khóa. Việc xây dựng kế hoạch đồng bộ, kịp thời, cụ thể hóa Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên đã đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong các trường THPT của tỉnh đạt hiệu quả.   
Về nội dung và các yêu cầu chủ yếu của các trường học trong học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung cốt lõi sau: 
Một là, phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn. Phong cách tư duy thể hiện trình độ độc lập, sáng tạo và có sắc thái riêng của mỗi nhà giáo, CBQLGD, do đó phải chuyển hóa vào chương trình, nội dung, kế hoạch, phương pháp dạy và học của mỗi nhà giáo, CBQLGD. Nhà giáo là những người truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho học sinh nên không phụ thuộc vào lối cũ lạc hậu; phát huy được khả năng độc lập trong cách nghĩ, cách làm theo cái mới, phù hợp thực tiễn đề ra, biết khơi nguồn mới, cách làm mới, phương pháp giảng dạy mới, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đạt hiệu quả thiết thực. Luôn làm chủ suy nghĩ của mình trong mọi lúc, mọi nơi, nhất là trong mối quan hệ đồng nghiệp và với học sinh qua đó kịp thời cập nhật vào bài giảng, để định hướng cho học sinh thực hiện đúng; biết lắng nghe những đòi hỏi và yêu cầu từ hoạt động dạy và học để đáp ứng hiệu quả.
Hai là, phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, tự mình  nêu gương. Đối với giáo viên, chất lượng bài giảng bao gồm nhiều yếu tố không chỉ có nội dung, phương pháp sư phạm, trạng thái, không gian, thời gian... mà còn phải phát huy vai trò của người học trong quá trình giảng dạy. Theo đó, đòi hỏi giáo viên có phong cách làm việc, giảng dạy dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, tự mình nêu gương sẽ phát huy được vai trò chủ động, tích cực của người học. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên khéo léo khơi gợi học sinh phát hiện được những vấn đề hay, khích lệ học sinh trình bày ý kiến, cách làm, kịp thời định hướng, dẫn dắt học sinh đi đúng hướng; Sau mỗi buổi học, trao đổi, rút kinh nghiệm đánh giá kết quả để không ngừng cải tiến nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học. Mỗi nhà giáo, CBQLGD phải thật sự là “Tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”. 
Ba là, phong cách diễn đạt ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, sát với nhận thức của người đọc, người nghe; xác định rõ chủ đề, đối tượng và mục đích cần diễn đạt. Khi diễn đạt, mỗi nhà giáo, CBQLGD cần khắc sâu lời dạy của Bác, thực hiện bốn yêu cầu: “Nói, viết cái gì? Nói viết cho ai? Nói, viết để làm gì? Nói, viết như thế nào?”. Việc xác định mục tiêu, đối tượng, nội dung, phương pháp giảng dạy của giáo viên là rất cần thiết từ đó sẽ xây dựng được phương pháp sư phạm tốt, cung cấp cho học sinh lượng thông tin ngắn gọn, chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, nắm chắc nội dung. 
Bốn là, ứng xử văn hóa, tinh tế, khiêm tốn, nhã nhặn, lịch lãm , linh hoạt, chân tình, có lý, có tình chứa đựng những giá trị nhân văn, yêu thương, quý mến, trân trọng con người, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Đội ngũ nhà giáo, CBQLGD cần luôn đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, trong suy nghĩ và thực hiện công việc hằng ngày, trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và với người học. Tự nhìn nhận, tự đánh giá và thấy được vị trí của mình trong từng mối quan hệ để có cách tiếp cận, ứng xử phù hợp; chú trọng phương pháp “giáo dục, thuyết phục” và “nêu gương” trong ứng xử với người học và thực sự “… thân thiết như người chị, công bình như người anh và hiểu biết như người bạn” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.


Ông Huỳnh Quang Long - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội thi

Công tác triển khai và một số kết quả chủ yếu. Sở GDĐT đã phối hợp chỉ đạo việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các trường phổ thông; các trường học trong tỉnh đã sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” dành cho lớp 2 đến lớp 12, lồng ghép trong giảng dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn – Đội từ năm học 2016 – 2017. Sau gần 2 năm triển khai, Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ, Ban Giám hiệu các trường THPT trong tỉnh đã chủ động, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; sự vào cuộc, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng, tham gia của  GV, HS và sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh. 
Nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các trường nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp hơn với nhận thức của học sinh từng khối, cấp học. Hệ thống sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu bổ trợ cho môn học này càng đa dạng, phong phú. Ngoài những nội dung trong bộ tài liệu, qua mỗi bài học đều có phần liên hệ với bản thân và với thực tiễn của địa phương, đơn vị làm cho bài học trở nên thiết thực, sinh động hơn. Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên các trường THPT chuẩn điều kiện, nội dung chương trình, bố trí giáo viên và tổ chức giảng dạy theo kế hoạch. Nhiều giáo viên đã mạnh dạn áp dụng phương pháp giảng dạy mới, lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tiếp thu bài giảng. Các trường đã bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đối với đội ngũ nhà giáo, CBQL, tập trung  vào 4 nội dung cốt lõi và các yêu cầu chủ yếu về học tập phong cách Hồ Chí Minh nêu trên. Đối với học sinh tập trung vào thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh theo đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”.  
Đối với các hoạt động chung của mỗi trường THPT: tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn; triển khai mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin; Đó là dạy học hướng vào cá nhân học sinh, đề cao dạy phương pháp tự học, tăng cường tính chủ động cho học sinh, dạy kỹ năng thích ứng với cuộc sống, thực hiện tích hợp một số nội dung trong giảng dạy; dạy học dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng; Phương châm “dạy chữ để dạy người”, “dạy thực – học thực – chất lượng thực” được quán triệt trong nhà trường. 
Sở GDĐT đã chỉ đạo các trường học gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các bài giảng giáo dục công dân, giáo dục lịch sử truyền thống địa phương, đầu tư các pano, áp phích trong các trường học về lời dạy của Bác. Các trường bố trí thời lượng, lồng ghép trong chương trình chính khoá và ngoại khoá các nội dung giáo dục, tìm hiểu về văn hoá, lịch sử địa phương, văn hoá quốc tế, giáo dục kỹ năng sống, thực hành văn hoá giao tiếp trong nhà trường với vai trò chủ động của học sinh.
Các trường THPT đã tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các hoạt động giáo dục do ngành Giáo dục, địa phương tổ chức hàng năm.


Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT chụp hình với các thí sinh dự thi

Các trường học tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tủ sách Bác Hồ, tủ sách bồi dưỡng nhân cách, nhất là những cuốn sách tuyên truyền về tấm gương học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Sở GDĐT chỉ đạo các trường THPT tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy trong Bức thư cuối cùng của Người gửi cho Ngành: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Các đơn vị vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi nhà trường, CBQL, GV, HS đồng thời gắn với các cuộc vận động, các phong trào của ngành: thi đua “Đổi mới - Sáng tạo trong dạy và học”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Xây dựng nông thôn mới” đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ nhà giáo, CBQLGD và toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục.
Trong học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có những việc làm mới, cách làm hay, có sức lan tỏa và đem lại kết quả tốt. Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Ngành tổ chức Lễ tôn vinh gương nhà giáo, CBQL tiêu biểu đồng thời là những tấm gương điển hình của ngành về học tập, làm theo Bác (năm 2016 có 89 nhà giáo, CBQL; năm 2017 có 124 nhà giáo, CBQL được tôn vinh). Nhiều nhà giáo đã phấn đấu, được đồng nghiệp, tập thể ghi nhận, tôn vinh, được đứng trong hàng ngũ của Đảng CSVN. Có hàng ngàn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc tế; hàng chục ngàn học sinh chăm ngoan, học giỏi được tặng danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. 
Tuy nhiên trong tổ chức thực hiện, vẫn còn tồn tại thực trạng việc giảng dạy và học tập trong một số nhà trường chưa sâu sắc, đầy đủ, thiếu các phương tiện trợ giảng dẫn tới việc tổ chức thực hiện chưa thật sự nghiêm túc, còn hình thức. Trong giảng dạy, nhiều giáo viên, còn thiên về truyền đạt nội dung, ít quan tâm liên hệ thực tiễn. Thời lượng giảng dạy trong các trường còn ít, chủ yếu thực hiện sự lồng ghép, tích hợp trong các môn học. GV tham gia và giảng dạy tư tưởng, đạo đức hầu hết là kiêm nhiệm…


Bà Lê Thái Loan - Bí thư Chi bộ Thanh tra - Chính trị tư tưởng thuyết trình chủ đề tự chọn

Thứ ba là, trong thời gian tới, Sở GDĐT tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường cho đội ngũ nhà giáo, CBQL toàn ngành. Các đơn vị cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn nhằm triển khai thực hiện tốt việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chính khóa và ngoại khóa. Chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn-nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục HSSV; Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ CSVC- trang thiết bị phục vụ dạy và học; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng các ĐHTT để việc giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành GDĐT thật sự có chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Mỗi nhà giáo, CBQL, viên chức ngành Giáo dục Lâm Đồng luôn tâm niệm, khắc ghi và nguyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt mong ước và Di huấn của Người “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng


CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10898335
Đang online: 621
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên