[Đăng ngày 13/06/2013]
Download mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung - Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông tư thục. Số hồ sơ: T-LDG-030579-TT
Download QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

5. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông tư thục. Số hồ : T-LDG-030579-TT

5.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tố chức, cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông tư thục liên hệ nộp hồ sơ tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ.

b) Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc Sở tiến hành thẩm định và trình xét duyệt hồ sơ; hướng dẫn cơ sở bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết); chủ động thông báo thời gian kiểm tra thực tế tại cơ sở.

c) Bước 3: Tổ chức kiểm tra thực tế và trình Lãnh đạo Sở duyệt khi hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành; có ý kiến bằng văn bản và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết và chuyển kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp chưa đồng ý có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết.

e) Bước 4: Các cá nhân, tổ chức nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đề án chia, tách, sáp nhập trường.

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc chia, tách, sáp nhập cho phép thành lập trường mới.

- Tờ trình về Đề án chia, tách, sáp nhập trường, thành lập trường mới, dự thảo Quy chế hoạt động của trường.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

5.7. Cơ quan ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

5.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

5.9. Lệ phí: Không.

5.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

5.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo Điều 12 Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b)  Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

c) Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

5.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

 

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên