[Đăng ngày 13/06/2013]
Download mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung - Giải thể hoạt động trường trung học phổ thông tư thục. Số hồ sơ: T-LDG-030601-TT
Download QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

6. Giải thể hoạt động trường trung học phổ thông tư thục. Số hồ sơ: T-LDG-030601-TT

6.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tố chức, cá nhân có nhu cầu Giải thể hoạt động trường trung học phổ thông tư thục nộp hồ sơ tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ.

b) Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân; kết quả kiểm tra có báo cáo bằng văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường.

d) Bước 4: Cá nhân, tổ chức nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đối với trường trung học giải thể do vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, hồ sơ gồm:

+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm;

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Biên bản kiểm tra;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của Sở giáo dục và đào tạo.

- Trường trung học giải thể do hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoặc mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hồ sơ gồm:

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Tờ trình đề nghị giải thể của Sở giáo dục và đào tạo.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

6.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo; cơ quan ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

6.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

6.9. Lệ phí: Không.

6.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

6.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

6.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

 

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên