[Đăng ngày 09/08/2017]
Ngày 29/7/2017, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 với Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên.
Đại biểu của Sở GDĐT Lâm Đồng tham dự có ông Trần Đức Lợi -  PGĐ Sở GDĐT; các trưởng phòng Giáo dục Trung học, trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên.


Thứ Trưởng Nguyễn Thị Nghĩa báo cáo kết quả HN

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì và chỉ đạo hội nghị.
Tại Hội nghị, Vụ trưởng vụ GDTrH Vũ Đình Chuẩn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016 – 2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, đồng thời nêu những vấn đề trọng tâm cần thảo luận.
Bộ trưởng Bộ GDĐT phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể của năm học 2017 - 2018 trên cơ sở đánh giá một số ưu, nhược điểm của năm học 2016 - 2017: 
Tập trung nâng cao năng lực cán bộ quản lí và giáo viên. Đổi mới phải đi trước là CBQL, nếu đội ngũ không chuyên nghiệp, thiếu năng lực thì đổi mới không thành công được. 
Về đội ngũ CBQL: Hiện Bộ đang xây dựng và sẽ ban hành bộ chuẩn GV, chuẩn HT, chuẩn CBQL cấp sở - phòng (hiện đang theo chuẩn cũ), trên cơ sở đó hàng năm sẽ có sàng lọc đội ngũ. 
Chương trình GD thay đổi chủ yếu là về phương pháp, giáo viên ngoài kiến thức chuyên môn phải có năng lực tổ chức giờ học, không thể dạy học theo lối truyền thống được nữa. 

Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo nhiệm vụ năm học mới
Về ứng dụng CNTT: Năm học tới sẽ là một đột phá về ứng dụng CNTT trong quản lí, dạy và học theo Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” được Thủ Tướng phê duyệt tại QĐ số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017.
Về một số hoạt động giáo dục: Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp trong thời gian tới sẽ là những nội dung quan trọng. Trong thời gian qua những hoạt động này chỉ dừng ở mức kiêm nhiệm, thử nghiệm mà chưa hoàn thiện. Ngoài ra Bộ GDĐT khuyến khích các đơn vị đầy mạnh hơn nữa hoạt động xã hội hóa giáo dục, hợp tác quốc tế đối với giáo dục mầm non và giáo dục trung học.
Về chương trình GDPT mới và phương hướng kì thi THPT QG sắp tới: Phương thức sẽ không thay đổi nhưng kỹ thuật có thể thay đổi: Mở rộng kiến thức thi đến lớp 11, tăng cường phân hóa…Chương trình GDPT sẽ hoàn thiện phần tổng thể sau đó sẽ tiếp tục phần chương trình các môn học, các hoạt động giáo dục.
                Nguyễn Quốc Túy -Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT

Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo nhiệm vụ năm học mới
Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo nhiệm vụ năm học mới
CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên