[Đăng ngày 23/02/2010]

Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Mầm non1 Nguyễn Thị Hồng Diễm Trưởng phòng 0988936309
2 Đặng Phương Thảo Chuyên viên 0933051012
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0919075631

Email: phonggdmn.lamdong@moet.edu.vn

1. Chức năng 
Giúp Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.
2. Nhiệm vụ :

2.1. Trình Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để  trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục mầm non.

2.2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp.

2.4. Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của trường, lớp thuộc giáo dục mầm non. Quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục mầm non trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Giám đốc Sở GD&ĐT các biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non. 

2.5. Phối hợp với các cơ quan, phòng ban trực thuộc Sở GD&ĐT, đơn vị có liên quan :

- Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non; đánh giá chuẩn phát triển của trẻ tuổi mầm non

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của các địa phương; 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục mầm non

- Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên mầm non;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non theo nội dung, chương trình, kế hoạch chung của toàn ngành;

- Hướng dẫn các nội dung về tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng.

 2.6. Công tác phối hợp các Phòng ban chức năng thuộc sở GD&ĐT 

 2.6.1.  Phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin 

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc ứng dụng công nghệ thông tin  trong giáo dục mầm non. Ứng dụng các nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở các cơ sở giáo dục mầm non;

- Chỉ đạo việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin  vào công tác giáo dục trẻ mầm non, góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và kiểm tra đánh giá.

2.6.2 Phối hợp Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản hướng dẫn về đánh giá chất lượng giáo dục mầm non.

2.6.3  Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục mầm non;

- Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi trẻ em thuộc giáo dục mầm non. 

2.6.4. Phối hợp với Phòng Tổ chức – Cán bộ

- Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý và giáo viên mầm non 

-  Tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

- Hướng dẫn việc tổ chức đánh giá chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non;CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên