[Đăng ngày 13/06/2013]
Download mục Thủ tục hành chính huỷ bỏ, bãi bỏ
Download QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

C. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ, BÃI BỎ

1.  Đăng ký xét cử tuyển Đại học, Cao Đẳng. Số hồ sơ: T-LDG-026786-TT

Lý do: Công tác xét cử tuyển đại học, cao đẳng được thực hiện hàng năm dựa trên việc rà soát, đăng ký, xét duyệt hồ sơ và theo chỉ tiêu cụ thể được thực hiện từ cấp huyện, xã đề xuất.

Tên, số văn bản quy định:

- Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008 của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Uỷ ban dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 134/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học phổ thông. Số hồ sơ: T-LDG-026991-TT

Lý do: Quy trình thực hiện và thành phần hồ sơ trùng với  thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Số hồ sơ: T-LDG-026868-TT.

3. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Số hồ sơ: T-LDG-027265-TT

Lý do:

- Hiện nay, thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú không nằm trong danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú không tổ chức thường xuyên theo ngày, tháng, năm, năm học mà được tiến hành theo định kỳ, chu kỳ 02 năm /01 lần và công bố danh hiệu vào thời gian quy định cụ thể (dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11);

- Mỗi đợt xét tặng, có Thông tư riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư xét tặng lần sau thay thế Thông tư  xét tặng lần trước. 

- Đối tượng xét tặng: không xét tặng cho người ngoài ngành, cho các tầng lớp nhân dân, mà chủ yếu xét tặng cho các nhà giáo, cán bộ quản lý hội đủ 03 tiêu chuẩn theo quy định. 

- Về tiêu chuẩn, quy trình xét tặng: thực hiện theo quy định riêng, có nét đặc thù của ngành giáo dục.

Tên, số văn bản quy định: Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

4. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-028192-TT

Lý do:

- Hiện nay, thủ tục Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia không nằm trong danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia là kết quả của quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục phổ thông (cấp trung học) hàng năm theo lộ trình, giai đoạn cụ thể theo nghị quyết, chỉ tiêu của địa phương ( tỉnh, huyện), của ngành và được sự chỉ đạo, đầu tư của ngành GD-ĐT, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội và nhân dân. Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phải qua các bước thẩm định, kiểm tra đánh giá của nhiều cấp, ngành liên quan.

Tên, số văn bản quy định: Thông tư  số  47/2012/QĐ-BGDĐT ngày  07/12/2012  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

5. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-028174-TT

Lý do: Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia là kết quả của quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục phổ thông (cấp trung học cơ sở) hàng năm theo lộ trình, giai đoạn cụ thể theo nghị quyết, chỉ tiêu của địa phương          (tỉnh, huyện), của ngành và được sự chỉ đạo, đầu tư của ngành GD-ĐT, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội và nhân dân. Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phải qua các bước thẩm định, kiểm tra đánh giá của nhiều cấp, ngành liên quan.

Tên, số văn bản quy định: Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày  07/12/2012  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

6. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-029358-TT

Lý do: Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia là kết quả của quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục phổ thông (cấp tiểu học) hàng năm theo lộ trình, giai đoạn cụ thể theo nghị quyết, chỉ tiêu của địa phương (tỉnh, huyện), của ngành và được sự chỉ đạo, đầu tư của ngành GD-ĐT, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội và nhân dân. Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phải qua các bước thẩm định, kiểm tra đánh giá của nhiều cấp, ngành liên quan.

Tên, số văn bản quy định: Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

7. Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-030390-TT

Lý do: Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia là kết quả của quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục mầm non hàng năm theo lộ trình, giai đoạn cụ thể theo nghị quyết, chỉ tiêu của địa phương (tỉnh, huyện), của ngành và được sự chỉ đạo, đầu tư của ngành GD-ĐT, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội và nhân dân. Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phải qua các bước thẩm định, kiểm tra đánh giá của nhiều cấp, ngành liên quan.

Tên, số văn bản quy định: Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

 

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên