[Đăng ngày 12/10/2017]

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2540/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

GỒM 39 THỦ TỤC

STT

Tên thủ tục hành chính (Tải về đính kèm từng thủ tục)

I

Giáo dục phổ thông

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)

4

Giải thể trường THPT (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)

5

Cấp giấy phép (hoặc gia hạn giấy phép) tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình trung học phổ thông

6

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước (cấp trung học phổ thông)

7

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học phổ thông)

8

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

9

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông

10

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài đối với cấp trung học phổ thông

II

Văn bằng, chứng chỉ

11

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

12

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ sổ gốc

13

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

III

Tài chính, học phí, chế độ chính sách

14

Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

15

Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục

IV

Giáo dục thường xuyên, Giáo dục hòa nhập

16

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ

17

Sáp nhập, chia tách trung tâm tin học, ngoại ngữ

18

Giải thể trung tâm tin học, ngoại ngữ

19

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

20

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

21

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

22

Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

23

Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động

V

Giáo dục chuyên nghiệp

24

Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

25

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung cấp chuyên nghiệp

26

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

27

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

28

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

VI

Quy chế thi, tuyển sinh

29

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

30

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

31

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

VII

Trường chuẩn

32

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

33

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

34

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

35

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

36

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

VIII

Kiểm định chất lượng giáo dục

37

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

38

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

39

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường trung học

CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10778003
Đang online: 331
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên