[Đăng ngày 16/05/2017]
Ca dao, tục ngữ Việt Nam có câu:
Một cây làm chẳng nên non
     Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Ý nghĩa của câu trên muốn nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, sự hợp tác của mọi người trong cuộc sống. 
Thật vậy, trong thời đại hiện nay, với xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên mọi phương diện, tự mỗi cá nhân không thể đảm đương hết một lúc mọi công việc. Do vậy, làm thế nào để mỗi cá nhân có thể thích ứng với cuộc sống ngày một phát triển của xã hội là trăn trở của nhiều người. Trong đó, giáo dục có vai trò quan trọng trong việc hình thành kiến thức, kĩ năng cơ bản cho học sinh thích ứng với xã hội. Cũng với định hướng đó, mô hình trường học mới Việt Nam - VNEN được triển khai ở nhiều nơi. Theo mô hình VNEN, lớp học được chia thành các nhóm nhỏ để học tập.
Vậy, làm thế nào để học sinh học tốt trong mô hình VNEN, tôi chọn sáng kiến có tên: Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm hiệu quả trong mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN.
Nội dung chi tiết tải tại đây: Nguyen Thi Sinh Thao - TH Trưng Vương - Đà Lạt.doc

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên