[Đăng ngày 02/02/2018]
Sở GDĐT Lâm Đồng gửi kèm đến các đơn vị, các nhân tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật một số Thông tư, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo  tại file đính kèm dưới đây
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ
CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên