[Đăng ngày 20/02/2017]

Căn cứ công văn liên tịch số 4312/KH-LT ngày 01/12/2016 của Sở GDĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng về Kế hoạch tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trẻ năm học 2016 – 2017; 
Để chủ động trong việc tham gia hội thi nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trẻ cấp tỉnh năm học 2016-2017 của các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thông báo về hội thi ở các bậc học, cấp học, ngành học như sau:
Nội dung chi tiết tải tại đây: 95.pdf

Văn phòng Sở GDĐT

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên