[Đăng ngày 02/02/2016]
         Sáng ngày 28.01.2016, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng (2006 – 2016) và Tổng kết công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 5 năm (2011 – 2015).


Các đại biểu tham dự Hội nghị

      Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban Sở; lãnh đạo phòng GDĐT các huyện, thành phố; hiệu trưởng các trường, đơn vị trực thuộc Sở.
      Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (2006 – 2016) và tổng kết công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 5 năm (2011 – 2015).


Bà Lê Thái Loan - Chánh Thanh tra Sở GDĐT
đọc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị

      Trong 10 năm (2006 – 2016), Sở GDĐT đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Đẩy mạnh việc thực hiện phòng ngừa tham nhũng, cơ quan Sở, các trường, các đơn vị trực thuộc đã công khai, minh bạch mua sắm, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng. Từ năm 2007 đến năm 2015, có 2.738 lượt cá nhân thuộc đối tượng kê khai đã thực hiện kê khai, minh bạch tài sản đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được Sở GDĐT chú trọng thực hiện. Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Luật PCTN, Sở GDĐT tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên tuyền pháp luật về PCTN; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.


Ông Lê Quý Dực - Phó Trưởng phòng KHTC Sở GDĐT
đọc báo cáo tổng kết công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 tại Hội nghị

           Về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trong 5 năm (2011 – 2015), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, cấp ủy và chính quyền các cấp, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Lâm Đồng không ngừng phát triển cả về qui mô và chất lượng. Công tác xây dựng và phát triển trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ bản đạt được chỉ tiêu kế hoạch. Tính đến 31.12.2015, toàn tỉnh có 243/695 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 35%, tăng 10% so với năm 2010. Đến năm 2020, phấn đấu toàn tỉnh có 75 – 80% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.


Ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tổng kết Hội nghị

       Hội nghị cũng được nghe một số tham luận của các trường, đơn vị trực thuộc Sở: Thanh tra Sở, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trung tâm GDTX tỉnh tại thành phố Bảo Lộc (về công tác thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng); Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Di Linh; Trường THCS Phạm Văn Đồng, huyện Bảo Lâm; Trường THPT Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc; Phòng GDĐT huyện Đơn Dương (về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia).  


                                 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên