[Đăng ngày 21/04/2017]
Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017, Nghị quyết BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh Khóa X, kỳ họp lần thứ 10 V/v kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam và việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; trong thời gian từ ngày 07/4/2017 đến ngày 18/4/2017 Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra 31 CĐCS trường học trực thuộc trên địa bàn các huyện: Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh và Bảo lâm. 
Qua kiểm tra, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã kết luận, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục, giúp cho các đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về hoạt động công đoàn trường học trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo.
* Một số hình ảnh *


Đc Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch Công đoàn Ngành phát biểu kết luận kiểm traCông đoàn ngành Giáo dục
CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên