[Đăng ngày 05/05/2017]
Ngày 28/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 921/QĐ-UBND công nhận 12 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.
Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: 12/12 huyện, thành phố đạt chuẩn.
Về phổ cập giáo dục tiểu học: 04 huyện đạt mức độ 2 gồm: Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông và Di Linh; 08 huyện, thành phố đạt mức độ 3 gồm: thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện: Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.
Về phổ cập trung học cơ sở: 12/12 huyện, thành phố đạt mức độ 1.
Về xóa mù chữ: 10 huyện đạt mức độ 1, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đạt mức độ 2.
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên