[Đăng ngày 25/08/2017]
Thực hiện Nghị quyết BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh Khóa X, kỳ họp lần thứ 11 V/v bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ Thanh tra nhân dân trường học, quy trình tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 –2022, ngày 15/8/2017 tại Hội trường Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở năm học 2017 - 2018.
Tham gia lớp tập huấn có 130 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở các trường, đơn vị trực thuộc. 
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe báo cáo viên hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn, Quy trình tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác thi đua khen thưởng, Tài chính công đoàn và công tác văn phòng; nghiệp vụ Thanh tra nhân dân trường học. 
Hội nghị thành công tốt đẹp đã góp phần giúp nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấnCông đoàn ngành Giáo dục
CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên