[Đăng ngày 26/05/2017]
Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017, trong thời gian từ ngày 16/5/2017 đến ngày 22/5/2017 Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra đánh giá, phân loại Công đoàn cơ sở vững mạnh tại 21 đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Cát Tiên và thành phố Đà Lạt. 


Qua kiểm tra, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã kết luận, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục trong triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động năm học, qua đó giúp cho các đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về vai trò tổ chức Công đoàn nhà trường trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên