[Đăng ngày 14/02/2017]
Sáng nay, ngày 14.02.2017, tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai mô hình xây dựng Xã hội học tập.


Chủ trì Hội nghị

Đến dự và chủ trì có ông Phan Văn Đa – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và NGƯT Nguyễn Xuân Ngọc – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng; tham dự có ông Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục tỉnh Lâm Đồng; Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh; Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Người Cao tuổi tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Hội Khuyến học các huyện, thành phố.


Ông Phan Văn Đa – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại Hội nghị

Về phía Sở GDĐT, có bà Đàm Thị Kinh – Giám đốc Sở GDĐT, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo Công đoàn Ngành, trưởng các phòng trực thuộc Sở, trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố.
Hội nghị đã nghe báo cáo 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và 04 tham luận.

NGƯT Nguyễn Xuân Ngọc – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại Hội nghị

Mục tiêu đến năm 2020: 100% cán bộ hội, hội viên Hội Khuyến học và nhân dân được tập huấn, truyền đạt nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. 70% gia đình trở lên được công nhận “Dòng họ học tập”, 60% cộng đồng (thôn, bản, tổ dân phố) đạt “Cộng đồng học tập”, đối với các thôn, bản, tại các xã miền núi các tỷ lệ này tương ứng là 60%, 40% và 50%. 90% tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp trở lên đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.


Ông Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở GDĐT báo cáo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu và đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Hội Khuyến học tỉnh, Sở GDĐT tập trung triển khai thực hiện một số vấn đề chủ yếu sau:
- Làm tốt công tác tuyên truyền cho mọi người dân hiểu vể tầm quan trọng của xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh. Từ đó, hiểu rõ các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đề nghị các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong năm 2017.
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh chỉ đạo xây dựng XHHT tại địa phương.
- Sở GDĐT cần phát huy vai trò tiên phong, phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học, UBND các huyện, thành phố trong việc đẩy mạnh xây dựng XHHT, mô hình cộng đồng học tập cấp xã trong toàn tỉnh.


Các đơn vị tham gia ký kết "Trách nhiệm về việc thực hiện triển khai các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020" tại Hội nghị

Ngay từ đầu năm 2017, nghiên cứu và triển khai văn bản kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tổ chức các hoạt động khuyến học – khuyến tài. Chủ trì triển khai các công việc và phối hợp triển khai thực hiện.
- Hội Khuyến học tỉnh làm việc với UBND các huyện, thành phố và chỉ đạo Hội Khuyến học cấp huyện, thành phố có chương trình, kế hoạch đẩy mạnh xây dựng XHHT, mô hình cộng đồng học tập cấp xã.
- Thực hiện mô hình tổ chức từ trung ương đến địa phương. Số biên chế tối thiểu cần có để xây dựng mô hình XHHT. UBND tỉnh sẽ trao đổi chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở GDĐT tham mưu thực hiện.
Kinh phí: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo bố trí kinh phí cho Hội Khuyến học có kinh phí hoạt động.Các đại biểu tham dự Hội nghị

* Các đơn vị báo cáo tham luận tại Hội nghị *


Đại diện Hội Khuyến học phường 7, thành phố Đà Lạt phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đại diện phòng GDĐT huyện Đạ Huoai phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đại diện Hội Khuyến học thành phố Đà Lạt phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đại diện phòng GDĐT huyện Cát Tiên phát biểu tham luận tại Hội nghị
Văn phòng Sở GDĐT

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên