[Đăng ngày 01/06/2018]
Nhằm đánh giá tình hình tổ chức hoạt động và định hướng theo đúng quy định của Bộ GDĐT về tổ chức hoạt động các Trung tâm tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sáng nay  ngày 01.06.2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng diễn ra Hội nghị trực báo các Trung Tâm tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.
Về dự Hội nghị có Ông Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT, Chủ trì chỉ đạo Hội nghị, Phòng GDTX, Sở GDĐT và các Trung tâm Tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.


Ông Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT, phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực báo

Tại Hội nghị đã nghe quán triệt của Phòng GDTX, Sở GDĐT về các văn bản quy định của Thủ tướng chính phủ, của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh Lâm Đồng về các quy trình tổ chức, hoạt động, báo cáo của các Trung tâm tư vấn du học, qua đó Sở GDĐT cũng lắng nghe những báo cáo và ý kiến đề xuất của các trung tâm.

Toàn cảnh Hội nghị trực báo

Kết luật tại Hội nghị Sở GDĐT yêu cầu các trung tâm thực hiện các yêu cầu:

    Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực thi hành từ ngày 09/02/2018) đến người học, đến tất cả các cá nhân liên quan tại đơn vị.

     Các Trung tâm tư vấn du học, các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức được quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 ; Theo đó các trung tâm, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cần:
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cung cấp công khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, tình trạng kiểm định và công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan chức năng nước sở tại cho người có nhu cầu đi du học;
- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người đi du học;
- Ký hợp đồng với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện trong đó quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm và cam kết của mỗi bên;
- Phổ biến, quán triệt người đi học nghiêm túc thực hiện việc đăng ký thông tin lưu học sinh vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh ngay sau khi đến nước ngoài học tập và cập nhật thông tin vào Hệ thống khi có sự thay đổi. Lưu học sinh đăng ký thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://lhsvn.vied.vn.
- Thực hiện quản lý lưu học sinh trong thời gian học tập ở nước ngoài, đôn đốc lưu học sinh thực hiện quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT và được sử đổi bổ sung tại Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT;
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT.PHÒNG GDTX, SỞ GDĐT

CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10898287
Đang online: 577
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên