[Đăng ngày 06/03/2017]
Từ ngày 27.02 đến ngày 05.03.2017, hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức Hội thi “Gia đình và sức khỏe trẻ thơ”. 
Hội thi đã tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về kiến thức và thực hành chăm sóc vệ sinh và sức khỏe trẻ thơ, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển hài hòa cả về thể chất và tinh thần, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc chăm sóc giáo dục vệ sinh và sức khỏe trẻ thơ. Đồng thời, Hội thi đã huy động sự tham gia của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức quần chúng và cộng đồng trong chăm sóc vệ sinh - sức khỏe trẻ thơ.
* Một số hình ảnh tại Hội thi *


Phòng Mầm non Sở GDĐT

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên