[Đăng ngày 19/12/2016]
Sự phát triển như vũ bão của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Không một ngành khoa học và công nghệ nào lại phát triển nhanh chóng và có sự ứng dụng sâu rộng như công nghệ thông tin. 
Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục, trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo đổi mới các hoạt động này nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức và quản lý hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường trung học.
Tải về: SK quản lý HĐCM qua DĐ-NQT.pdf


CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên