[Đăng ngày 15/07/2015]
Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội LHPN các cấp nhằm góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, 6 tháng đầu năm 2015, Hội LHPN các xã, thị trấn đã bổ sung 04 chủ tịch, 6 phó chủ tịch, 12 Uỷ viên Ban Thường vụ; 19 Ủy viên Ban chấp hành; Hội LHPN các huyện Đạ Tẻh, Lạc Dương, Đơn Dương,  Đức Trọng và thành phố Đà Lạt đã bổ sung 5 Chủ tịch Hội LHPN; Hội LHPN Đạ Tẻh; Lâm Hà bổ sung 02 chị Phó chủ tịch.


Các đồng chí ủy viên ban chấp hành mới vừa được bầu tại kỳ họp thứ 13 khóa VIII nhiệm kỳ (2011-2016)
                                                  

Nhìn chung, cán bộ hội phụ nữ củng cố trong đợt này đều đạt chuẩn theo quy định và trưởng thành từ cơ sở, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: http://hlhpn.lamdong.gov.vn/
CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên