[Đăng ngày 28/11/2017]
Xã hội ngày càng phát triển, nền giáo dục nước nhà cũng không ngừng chuyển mình theo hướng tích cực. Giáo dục không chỉ nghiêng về giáo dục kiến thức mà còn chú trọng đến giáo dục về nhân cách, kỹ năng sống, hay nói cách khác là giáo dục một cách toàn diện con người. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, Trường Mầm non chính là “cái nôi” đầu tiên nuôi dưỡng, hình thành và phát triển toàn diện cho trẻ về tất cả các mặt: Thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách con người. Xã hội ngày càng phát triển, nền giáo dục nước nhà cũng không ngừng chuyển mình theo hướng tích cực. Giáo dục không chỉ nghiêng về giáo dục kiến thức mà còn chú trọng đến giáo dục về nhân cách, kỹ năng sống, hay nói cách khác là giáo dục một cách toàn diện con người. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, Trường Mầm non chính là “cái nôi” đầu tiên nuôi dưỡng, hình thành và phát triển toàn diện cho trẻ về tất cả các mặt: Thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách con người. 
Nội dung chi tiết tải tại đây: CO LÀNH - MN - BẢO LÂM.pdf
CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên