[Đăng ngày 01/09/2018]

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ TRƯỜNG THPT PHÙ ĐỔNG - ĐÀ LẠT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Xét đề nghị của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tại Tờ trình số 31-TTr/UBH ngày 06/7/2018 và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1472/TTr-SGDĐT ngày 07/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Trường Trung học phổ thông Phù Đổng, địa chỉ tại: số 11 Lý Nam Đế, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lý do giải thể: Hoạt động không hiệu quả, chất lượng tuyển sinh thấp và không đạt chì tiêu được giao.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Uy ban Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND thành phô Đà Lạt tiên hành các thủ tục giải thê đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Thường vụ Tình đoàn; Chủ tịch y ban Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; Chủ tịch UBND thành ph Đà Lạt; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phù Đổng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

Tải Quyết định về tại đây
CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10777822
Đang online: 174
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên